Viditelné i neviditelné

03.08.2011 20:54

Dnes byla opět rozcvička, byla mnohem tvrdší než obvykle, ale dalo se to.  Po snídani k nám přijeli akrobaté, kteří nás naučili různé „kousky“, například: žonglování, točení talířů, hula hop s kruhy a balancování. Po obědě, v odpoledním klidu, opět proběhlo promítání Snu noci svatojánské a holky přišívaly kroužky na oponu. Následovala další zkouška „naší“ hry, která byla smrtelně dlouhá…Nakonec jsme se dočkali volna, večeře a večerního programu, kterým byly další výtvarné práce a noční hra BLUDIČKY.

Natálie