Deset pokojů, deset příběhů

Divadelnice a divadelníci si podle svého gusta pojmenovali pokoje - a tak můžete v penzionu Tabačka v současnosti nalézt místnosti s následujícími názvy:

Doufáme, že na jednotlivých pokojích náhodně vytvořená společenství s sebou přinesou i zajímavé příběhy.