V tomhle dnu jsme si užili!

30.07.2011 21:19

Jako vždy nás probudil budíček na rozcvičku. Po snídani jsme se všichni odebrali do prázdné  hasičárny, kde den co den  pilně jako včelky pracujeme na  zlepšení našeho divadelního představení. Na oběd byly karbenátky s kaší, kterou jsme si několikrát přidávali. Odpoledne jsme se vydali na  malý zájezd k jízdárně, kde jsme si užily ježdění na koni . Po celu dobu jsme měli dobrou náladu .Cestou jsme si několikrát  opakovali náš výstup před diváky a šli jsme večeřet. Byly  dobré palačinky, které nám strašně chutnaly, pak přišla na řadu večerní hra, kterou jsme si fakt vychutnaly.Potom jsme ještě stihli  barvení hlaviček loutek, každému se povedla. A pak už jsme šli spát.

Lucka